20 نکته در طراحی

مطالبی که می خوانید یافته های یک دوست است که در طول هفت سال دانشگاه و هفت سال کار در بازار معماری به دست آورده است .‌ او می گوید : شاید نتوانید این مطالب را یک جا پیدا کنید و شاید هم به هیچ درد شما نخورد ولی حیفم آمد که آنها را منتشر نکنم.  شایدهم برای شما ملال آور باشد، نمی‌دانم.... به نظر خودم چیزهای مهمی در آننهفته است ،بنابراین دوستان طراح و به ویژه معمار، باید با دقت بیشتریبخوانند


نکات طراحی

١- جسارت شرط اول خلاقیت است. 

٢- هدف از طراحی به حداقل رساندن خطاست.

٣- انسان به واسطه انسان بودنش نیاز به خلق دارد. 

۴- خشنودی مخاطب (مصرف کننده، سفارش دهنده، کاربر) هدف نهایی طراحی نیست اما بدون تامین رضایت او طراحی ارزشی ندارد. 

۵- انسان ها از حرف نو لذت می برند. 

۶- طراحی باید به سرعت و در عین حال در آرامش کامل انجام گیرد. 

٧- هر چیزی که ترسیم می شود لزومن طراحی نیست. 

٨- در عین حال که لازم است طراحی آزادانه اتفاق افتد، باید دغدغه اجرا داشته باشد. 

٩- طراحی معادل طول فرآیندی است که در جهت خلق (از آشنایی با کارفرما تا اتمام اجرا) صورت می گیرد. 

١٠- نوآوری در شیوه ی اجرای طرح باید قسمت بزرگی از وقت طراح را به خود اختصاص دهد. 

١١- طراح باید پاک‍سرشت، عاشق طراحی، چابک، اهل مطالعه، دوستدار طبیعت، مرفه، شاعر، جهانگرد، متساهل، باهوش، چند بعدی، و متفکر باشد. 

١٢- طراحی فرصتی برای شخم زدن مغز است. 

١٣- طرح باید بر اساس امکانات موجود باشد. 

١۴- طرح اگر توجیه اقتصادی (کوتاه مدت و بلند مدت باهم ) نداشته باشد روی کاغذ باقی می ماند. 

١۵- پرونده طراحی همیشه باز است اما در یک زمان باید طرح را تکمیل و تحویل داد. 

١۶- هر چه مقیاس کار طراحی بزرگ تر یا عمق و اهمیت آن بیشتر شود، حساسیت بخش مطالعات آن بیشتر می شود. 

١٧- طراح باید امکان دسترسی به تنهایی و سکوت را تا هر میزان که بخواهد داشته باشد. 

١٨- طراح باید طرح را مدام به معرض نمایش و داوری دیگران بگذارد اما فقط به ایده خود عمل کند. 

١٩- مشورت و نظارت دو گروه بر طرح الزامی است: نمایندگان کاربر، و متخصصین مرتبط با موضوع. 

٢٠- طراح باید در تمام مراحل فرآیند (از زمان گرفتن کار تا دریافت دستمزد) از خود خلاقیت نشان دهد.

منبع : بلاگ جناب آقای مهدی لایقی

/ 2 نظر / 11 بازدید
داستانک

یاد دوران دانشجویی خودم افتادم...

علی

مطلب خوبی بود . موفق باشید.