Lighting urban areas above the polar circle

شرح موضوع
بنیاد CLU در سال 2013 با رقابتSOCIALIGHT از شرکت کنندگان دعوت می نماید تا نقش روشنایی در مناطق شهری ِ آینده را به تصویر درآورند.
به آینده فکر کنید.
محله های شهری ِ آینده را متصور شوید. به طور مثال بدون اتومبیل و در سلطه ی انسان ها، جهانی که در آن ارزش ها به جامعه و محیط های طبیعی، تفریحی و اجتماعی داده شده است. خواه به عنوان یک شهروندو ساکن و خواه به عنوان کاربر نهایی، چگونه روشنایی اطراف می تواند توسط نیازها، احساسات و تمایلاتش درک گردد.
اشخاص حرفه ای در معماری، معماری منظر و برنامه ریزی شهری، تصدیق می نمایند که این همسایگی ها و مجاورت ها نیاز به طراحی و ساخت مجدد خواهند داشت. ما بایستی پارادایم های گذشته مان را به کنار بگذاریم و افکارمان را بر روی ایده های نوین بگشاییم.

هیئت داوران
-

جوایز
نفر اول 2500 دلار
نفر دوم 1500 دلار
نفر سوم 1000 دلار

تقویم مسابقه
شروع ثبت نام : 23 اسفند ماه 1392
آخرین مهلت مطرح کردن سوالات : 18 شهریور 1392
آخرین زمان پاسخ به سوالات متداول : 20 شهریور 1392
آخرین مهلت ثبت نام : 21 شهریور 1392
آخرین مهلت ارسال آثار : 22 شهریور 1392
نمایش آثار : مهرماه 1392

هزینه شرکت در مسابقه
بدون هزینه

نقشه ها و مدارک مسابقه
اطلاعات و درخواست های این رقابت پس از تکمیل فرم ثبت نام در وبسایت مسابقه، برای شرکت کنندگان ارسال خواهد گشت .


ترجمه : نویسنده  و ندا باقری (تحریریه سایت اتود)
منبع : LUMEC

/ 0 نظر / 12 بازدید