سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز با فرهنگ و اقلیم بومی

برای دانلود مقاله " سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم بومی " به نگارش آقای دکتر جواد عبدالحسینی روی عکس بالا کلیک کنید .

/ 0 نظر / 38 بازدید