رادیاتورهای شیشه ای

این رادیاتور شیشه قادرند محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتور گرمایشی مرکزی معمولا خسته کننده و ساده اند اما اینها نتنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز هستند.رادیاتور شیسه ای طراحی شده اند تا راحت در هر محیطی خود نمایی کنند حتی می توانند تصاویر زیبا را مانند تابلو به نمایش گذاشت یا بصورت رادیاتور شیشه ای شفاف در محیط نصب کرد .

http://www.geekalerts.com/u/supratherm.jpg

http://www.iransdesign.com/wp-content/uploads/2010/06/Contemporary-Art-Glass-Radiators-01-500x356.jpg

http://www.dsgnwrld.com/wp-content/uploads/art-glass-radiator-tell-me-first-1-2.jpg

http://www.tell-me-first.com/images/Amazing%20Giverny.jpg

http://www.o-digital.com/uploads/2179/2196-1/Glass_Radiator_Plain_124.jpg

http://www.geekalerts.com/u/supratherm2.jpg

http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/vertical-electric-glass-radiator-125677.jpg

http://www.digsdigs.com/photos/glass-radiator-2.jpg

/ 0 نظر / 71 بازدید