رستوران سوئیچ کریم رشید

اینجا رستورانی ست دردبی که سوئیچ نام دارد.فضای داخلی این رستوران دارای رنگ هاوفرم های عجیبی ست.رنگ هایی که پیوسته تغییرمی کندودیوارهایی که ازنامه های قدیمی عربی الهام گرفته شده وسقف هایی که باکلمات عربی تزئین گردیده است.نام رستوران هم برگرفته ازهمین حال وهوای فضای داخلی آن است. سوئیچ یعنی چیزی که سمت وسویش ویا شکلش تغییرمی کند.چیزی که در گذراست.درواقع همین طورهم هست،چراکه شکلش پیوسته تغییرکرده وشما رانیزبا خود می برد.اینجا جایی ست که دردنیا نظیرش را نمی بینید.رشیدمی گوید:من می خواستم سوئیچ فضاهای کاملامتقارن،با دیوارهای مواج رابه معرض نمایش بگذارد.ساختاری که باعث بازی رنگ وسایه شود.شما دراین جا بو،مزه وصدارا تجربه می کنید.واین احساسی ست که پس زمینه هنگام میل غذا برای شما ایجاد می کند.اوهمچنین اضافه کرد:هدف من ایجاد محیطی کاملا تمیز وآرام بوده که به زیبایی ارائه شود.

منبع : اتود

/ 1 نظر / 6 بازدید
1

خیلی قشنگه