مسابقه ی طراحی معماری بین المللی دانشجویی UIA-HYP
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤ ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )

مسابقه ی طراحی معماری بین المللی دانشجویی UIA-HYPاولین دوره جایزه ساختمان های هوشمند ایران
شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤ ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )


فراخوان مسابقه طراحی معماری سردر دانشکده پزشکی شیراز
سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤ ساعت ٤:۳۸ ‎ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )مسابقه طراحی ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی استان لرستان
سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤ ساعت ٤:۳٢ ‎ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )
نهمین همایش سراسری نقش معمار
شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )

http://memarbanoo.persiangig.com/image/Seminare9-posterfacebook.gifمسابقه معماری بنیاد میرمیران
سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢ ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )

مسابقه میرمیراناولین دوره جایزه معماری خاک
جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )eVolo ; 2014 Skyscraper Competition
جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )پیشنهادی برای تهران
جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )یک روز آفتابی / اولین مسابقه یانون دیزاین
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )هشتمین همایش معماری مجله نقش معمار
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )فراخوان مقاله طراحی و طبیعت 2014
جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )BRUTALIST FACELIFT
جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )

http://memarbanoo.persiangig.com/image/ban_20130709_184033.jpgLighting urban areas above the polar circle
شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )

http://memarbanoo.persiangig.com/image/bande_clu_03.jpgCOMPETITION A HOUSE FOR...
شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )

http://memarbanoo.persiangig.com/image/envio.jpgWORKPLACE of the FUTURE
شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )

http://memarbanoo.persiangig.com/image/857x202_pagegraphic_WOF.gifArchitecture Zero
شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )

http://memarbanoo.persiangig.com/image/architecture_at_zero_2013.jpgShelter Corporation 2013
شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )

http://memarbanoo.persiangig.com/image/English_top_last.jpgGHOST TOWN CHALLENGE
جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست بانو | ( نظرات )
 
دیگر موارد